Sunday, January 29, 2006

Lahat ng wika ay may iisang istruktura

Sa kabila ng pagkakaiba (heterogenous) at pagbabago (dinamiko) ng mga wika, mayroong mga katangian ang mga ito na nananatiling magkakatulad. Mayroong nasusunod na mga sistema ng mga alituntunin ang bawat wika. Ang mga alituntuning ito ay ukol sa mga tunog, salita, pangungusap at kahulugan.

Ponolohiya
Tinatalakay sa ponolohiya ang mga tunog sa isang wika; ang mga alintuntunin sa pagkasunod-sunod ng mga ito; ang pagpapantig; at ang mga proseso na nagaganap sa mga ponema dahil sa mga katabi nitong ponema, o iba pang dahilan. Ang bawat wika ay may kabuuang imbentaryo sa lahat na tunog na ginagamit nito.
hal. katinig, patinig

Morpolohiya
Ang morpema ay ang isang makahulugang kombinasyon ng ponema. Sa pagsasa-sama ng mga morpema, nabubuo ang mga salita. Ang morpolohiya ay tumatalakay sa mga proseso at mga alituntunin sa pagbubuo ng mga salita ng isang wika.
hal. paglalapi

Sintaks
Ang salitang syntax ay nagmula sa wikang Griyego na ang ibig sabihin ay arrangement o ayos. Ang sintaks ay tumutukoy sa pagsasaayos ng mga salita upang makabuo ng mga parirala o mga pangungusap na may kahulugan.

Semantiks
Ito ang mga relasyon ng mga salita, parirala at pangungusap sa mga kahulugan nito.

Leksikon
Ito ang kalahatan ng mga salita sa isang wika. Ito ang bokabularyo ng isang tao na gumagamit ng wika.